Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Pan Pan - Animated Dust (Electronica)

Pan Pan was born and lives in Athens, GR. He makes music with synths and samplers and stomp pedals and tape recorders that he has collected throughout the years.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου