Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Poem - Against Me (Progressive Rock)

Poem is a progressive/alternative metal band from Athens, Greece. They were formed in 2005. In June 2009 they released their first critically acclaimed album ‘The Great Secret Show’ influenced by bands such as Led Zeppelin, Soundgarden, Tool and The Tea Party.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου