Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Sleepin Pillow - Pathetic (Psychedelic Rock)

Sleepin Pillow is a 6 member band formed in 2004, in Thessaloniki -- Greece. The band's music philosophy is based on bringing together modern psychedelic rock along with greek and eastern traditional music and English lyrics.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου