Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

The Earthbound - Riverside Song (Stone/Desert Rock)

Earthbound is a stone/desert rock group from Greece featuring 2 members of the Last Drive (a garage group from the 80s and early 90s) and the drummer/singer of Rockin’ Bones.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου