Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Vassilikos - I Who Have Nothing (Indie Rock)

Vassilikos (full name: Βασιλικός Σακκάς) is a singer/songwriter from Patras, Greece, best known as the frontman/singer of the Greek rock band Raining Pleasure. In December 4th, 2009 he released his first solo effort by the name “Vintage - Songs I Wish I’d Written Vol.1”, which is a songs cover album. Vintage was an idea from the pre-Reflections days of Raining Pleasure, but it was scrapped away, since the idea of Reflections came up. Vassilikos decided that he would record these songs sometime in the future and make a solo debut album. As of early December of 2009, he accomplished it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου