Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Planet of Zeus - Macho Libre (Stoner Rock)

Planet Of Zeus is a rock ‘n’ roll band from Athens, Greece formed in the year of 2000. Their music is a mixture of stoner rock and stoner metal. Their are known for their full of energy live performances.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου